ROUTES | GPS | LINKS | CONTACT |

gpsbiketracks.be

route informatie

 

 

 
   Julianakanaal-route. 
  
  
 
    Afstand: 47 km 
  
   Volledig vlakke, lusvormige fietstocht.
  
   

 


meteo

 


 

 

 
donwloaden als gpx

 

 

Aangewezen vertrekplaatsen voor deze lusvormige rit zijn bv. Born of het Marktplein in Roosteren

We rijden langs de knooppunten van het fietsroutenetwerk in Midden- en Zuid-Limburg.

19 _ 13 _ 03 _ 04 _ 06 _ 11 _ 16 _ 18 _ 23_ 19

Bij vertrek in het centrum van Born rijden we eerst naar knooppunt 19.

Roosteren ligt kort bij knooppunt 13.

 

Een deel van de route loopt door midden-Limburg met zijn bijzondere natuur- en landschapswaarden. De maasstreek biedt een typisch rivierlandschap met de uiterwaarden en karakteristieke Maasdorpen. In het oosten wisselen bossen en landbouwgronden mekaar af. In het zuiden, onder Born en Nieuwstadt naderen we de westelijke Mijnstreek.

 

 

Om het kolenvervoer te vergemakkelijken werd rond 1908 besloten de bevaarbaarheid van de Maas te verbeteren en werd de rivier grotendeels gekanaliseerd. Voor het traject tussen Maasbracht en Maastricht waren echter 6 sluizen nodig en werd besloten een nieuw kanaal met 3 sluizen te graven op Nederlands grondgebied. In 1925 deed prinses Juliana de eerste spadesteek en 10 jaar later werd het Julianakanaal geopend.

 

Kasteelhof in Born.

 

Zicht vanaf de sluis te Born, één van de drie sluizen op 't kanaal.

 

Konikpaarden onderhouden de bedding van de Voedgraaf.

 

Oud stadhuis van Nieuwstadt.