ROUTES | GPS | LINKS | CONTACT |

gpsbiketracks.be

route informatie

     

 

 

 
  De Canadaroute. 
 
  We rijden langs de 3 gehuchten van de gemeente Alken. 
  Afstand: 28 kilometer  
  Lusvormige fietsroute.
  Beschreven, niet bewegwijzerd. 
  Volledig vlak.
  
     

 

 

meteo

 


 

 

 

gpx file

 

Kaart


 
 

 

"Ten Noordwesten van Borgloon, op een afstand van 13 km van Sint-Truiden en 7 km van Hasselt, ligt te midden van zijn kluitige, vette akkers, zijn uitgestrekte beemden en vruchtbare fruitgaarden het dorp ALKEN."

Deze lusvormige fietsroute, die reeds dateert van de jaren tachtig, brengt ons door de drie woonkernen, elk uitgebouwd rond evenveel kerktorens; Centrum, Sint-Joris en Terkoest. Jammer genoeg zijn de routeborden nu verdwenen en kunnen inwoners en toeristen niet meer genieten van al het moois zoals het werd verwoord in 1930 door de plaatselijke kroniekschrijver en onderwijzer Leopold Jamaer in zijn studie over de ontwikeling van de landbouw en de leefgemeenschap van Alken.

 
 
    "Het vruchtbare land, dat golft van koren, tarwe en welige gewassen, Het land dat ruischt en zingt van kreupelhout en boomen en dat frissche, glundere koelte verspreidt over zijne groene beemden met eindeloze rijen canadaboomen. Daardoor golft en wemelt blij-bochtend de lieve Herck met bijriviertjes, met haar eeuwig-zingende, ruischende riet langs hare oevers, met altijd vogelen langs hare dijken en in den zomer vlinders in de door haar bevruchte weilanden."    
 

 

Het vertrek- en eidpunt van onze fietstocht is voorzien op het Laagdorp. Het is een ruim plein, kort aan de Sint-Aldegondiskerk, dat onder meer toegang geeft tot het Speel- en Sportcentrum 'De Alk'.

Je vertrekt langs de Dorpsstraat (rechts) en bereikt meteen de Grootstraat ( rechts). Aan weerszijden zie je hier de gebouwen van de Brouwerij van Alken. In 1881 gesticht door landbouwer A.Boes als één van de vele dorpsbrouwerijen, ontwikkelde de Sint-Aldegondisbrouwerij zich tot een ultra-modern bedrijf. In 1923 werd de N.V. Brouwerij van Alken opgericht. Sinds 1928 brouwt men hier het 'goed-gehopte, goed verteerbare en lichtgekleurde ondergistingsbier, de CRISTAL, de eerste Belgische Pils.

Even voorbij de brouwerij rij je over de Herk en zo bereik je vlug de Alkerstraat. Hier kan je op nummer 93 het heemkundig en ambachtelijk museum "Zoe was Alleke" bezoeken.(Openingsuren controleren). Aan het eind van de Alkerstraat sla je links af, volg de Leemkuilstraat over ongeveer 200 meter en sla rechtsaf in de Smoutstraat.

Aan de open kapel neem je rechtsaf. De Rechtstraat loopt eerst midden de beemden, velden en weilanden, doch dan zie je plots links het kasteel Groot-Peeteren (gebouwd 1885-1894) oprijzen. De naam wijst op een uitgestrekt, moerassig en vochtig terrein. De Rechtstraat geeft uit op de Laagbulsstraat (L). Hier ben je op de grens van Alken en Wellen.

Wanneer je de Bulsstraat verlaat en linksaf slaat naar de Grootstraat, wees dan voorzichtig op deze drukke baan. Even verder gaat het rechtsaf de Klinkstraat in.

Aan het einde van de Klinkstraat ben je in Oftingen (L), een natte hoek met beemden en vele canadabomen. Vanuit Oftingen kom je meteen op de Meerdegatstraat (R). Vooral nu moet je opletten bij het oversteken van de expresweg Hasselt - Sint-Truiden. Even verder zie je links de Groenmolen. Deze monumentale molen in Mozeaanse bouwtrant werd in de 18° eeuw eerst in vakwerkbouw opgetrokken. In 1943-1944 werd het lemen gedeelte vervangen door een stenen muur.

Even verder zie je links de weg naar het Industriepark 'De Kolmen', rij hier rechtdoor in de Meerdegatstraat en doorheen de mollepijp van de spoorlijn. Achter de brug ligt rechts de visvijver ven het Meerdegat. Opgelet bij het oversteken van de oude steenweg Hasselt - Sint-Truiden.

Aan de overzijde van de steenweg kom je langs de Molenstraat langs de Zwarte Winning. Dit domein, oorspronkelijk een klein Ausgustijnenklooster met boerderij, dateertt uit 1769. Langs deze kronkelende weg volg je nu de loop van de Herk en zie je rechts de Nieuwmolen. (Voor de restauratie is zelfs de Herk omgeleid). Deze molen behoorde tot de Heerlijkheid van Wideux en op één der balken stond het jaartal 1698. In het midden van de 19de eeuw (1847) stond er naast de watergraanmolen een waterhennepbraakmolen, maar deze verdween in 1884.

Tot aan de Koosterstraat volg je de Molenstraat: hier aan het Zeegershof (1727), genoemd naar de heer Zeegers burgemeester van Hasselt, sla je linksaf. Neem nu de eerstvolgende straat links, de Hovenierstraat, en je draait vervolgens rechts de Parkstraat in: nu ben je in het centrum van Terkoest. Je komt voorbij de Lagere School (R) en links zie je het d'Erckenteel centrum. Daarna rechts rijst het Cecilia Rustoord op. Dit kasteel in Classicistische stijl uit 1739 vormde zowat het centrum waarrond de wijk Terkoest zich ontwikkelde.

Aan de kerk Ontbevlekte Ontvangenis sla je onmiddellijk rechtsaf. Je rijdt (langs de vijver) rechtdoor de Pastorijstraat in tot aan de Koosterstraat (L) ben je nu meteen op de drukke O.-L.-Vrouwstraat. Let goed op want even verder moet je linksaf de Bosveldstraat in.

De Bosveldstraat geeft uit op de Lindestraat. Je slaat hier linksaf om dan te belanden bij een grote kapel met klokketorentje. Na de Lindestraat neem je rechts de Hulzenstraat. Hier bevind je je midden in de Hulzen. Dit zou wel eens de oudste kern van de gemeente kunnen zijn. Opgravingen in 1900 wijzen hier op het bestaan van een Romeinslandgoed (villa Romana) en kerkhof.

Van de Hulzenstraat draai je links de Boekhandsveldstraat in tot aan de steenweg. Volg deze drukke weg links over 200 in de richting van Hasselt en sla dan rechts de Sint-Jorisstraat in. Voorbij de overweg van de spoorlijn kom je midden in de wijk Sint-Joris.

Voorbij de kerk sla je linksaf en volg de Ed.Dompasstraat. Aan de Hemelsveldstraat moet je rechtsaf. Je rijdt langs de Sint-Joriskapel. Deze vroegere hulpkapel van Sint-Aldegondis was reeds in de 17de eeuw bekend onder de naam 'Capella de emersvelt'.

De Hemelsveldstraat loopt uit op de Wolfstraat; je volgt deze weg lnks, kruist de expressweg en draait onmiddellijk rechts de Weyerstraat in. Rechts kom je voorbij een kunstmatig aangelegde visvijver (forellen). De weg wordt alsmaar smaller, de huizen staan zeer dicht bij de straat. Sla hier linksaf, de Stoukstraat in.

Rechts van je ligt het Kluisbos. De Stoukstraat gaat over in de Kruisstraat. Nu berik je de Musstraat. Let nog even op de oude pomp op het einde van de Kruisstraat. Op deze T-splitsing neem je even naar links en draai dan dadelijk naar rechts de Pleinstraat in.

Vanaf de Pleinstraat sla je rechsaf naar een kronkelige weg, de Knipscheertsraat. Links staat een gerestaureerde kapel met pannendak uit 1766. Zo kom je aan de Hoogsimsestraat en daarna de Klameerstraat. Waar de Klameerstraat uitgeeft op de drukke Mot- en Snoekstraat let je best even op: je moet immers meteen linksaf naar de Haverenbosstraat.

Zo beriek je de Hameestraat (R). Rechts van je kom je meteen bij het kasteel Rodenpoel, opgetrokken rind 1765. Even verder links, ongeveer tegenover het Paradijs (R) zie je een stenen kapel met spitsboog, de kapel van de Zevenboomkens' opgericht in 1936 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond.

Nu leidt de Hameestraat je naar de sterkbebouwde kom van Alken-centrum. Vervolgens kom je aan de Oude Gendarmerie, de Gildezaal en het Gemeentehuis (1905). Rechts in de Sint-Aldegondislaan bevinden zich de pastorij (1845)en de Aldegondiskapel. Even verder rijst de kerk voor je op. Achter de kerk draai je rechtsaf en zo berik je ons eindpunt: het Laagdorp.