ROUTES | GPS | LINKS | CONTACT |

gpsbiketracks.be

route informatie

 

 


  Hazelaarroute
  
  
 
  Afstand :  57 km 
  Min hoogte 25 m
  Max hoogte 68 m
  Reliëf: vlak
  Totale stijging 150 m.  
   

 


meteo

 

 

 

 

gpx file

Map

 

Er was eens.....

Hasselt is ontstaan aan de Helbeek, een bijriviertje van de Demer, op het kruispunt van belangrijke wegen. Een hazelarenbos bij dit kruispunt zou aan de basis liggen van de naam Hasselt.

Het vertrek en eindpunt van onze fietsroute is voorzien op de kleine ring rond Hasselt aan de kanaalkom. Deze kleine ring of promenade wordt gevormd door een reeks pleinen en brede lanen, die grotendeels het tracé van de vroegere stadswallen volgen. Het werd aangelegd in 1846-1855 naar ontwerp van de Brusselse architect Spaak. Een voorbeeld van geplande stadsaanleg, waarin ruime burgerhuizen afwisselen met monumentale complexen. Deze promenade verloor echter in de loop der tijd haar karakter door het steeds toenemende verkeer. In 2000 werd de ring rond Hasselt volledig heringericht. Rond de stad werd éénrichtingsverkeer ingevoerd, zo ontstond de groene boulevard, die het centrum van de stad weer omsluit met zijn 400 bomen. Wandelaars en fietsers kunnen er flaneren en langs de verschillende invalswegen "de stad van de smaak" ontdekken. Op het eind fietsen we over deze 2.5 km lange groene boulevard. Veel fietsgenot !

Tot voor enkele jaren was deze vlakke route langs al de deelgemeenten van groot-Hasselt nog bewegwijzerd. Door deze registratie en update in 2023 gaat een van de oudste Limburgse fietsroutes misschien niet verloren.

q

h

1.Kanaalkom, anno 2004. Zie de schoorsteen van de vroegere gelatinefabriek.

2023

Het chique qartier bleu anno 2023.


i

2. Prinsenhof te Kuringen.

Kuringen was reeds in de vroege middeleeuwen een belangrijke gemeente. Prinsenhof bestaat uit resten ven het waterslot van prinsbisschop Erard van de Marck (1515).

j

3. Herkenrode-abdij. Ontstaan en geschiedenis.

Deze voormalige cisterciënzerinnenabdij werd gesticht in 1182 door graaf Geraard van Loon. Zij was DE Loonse abdij bij uitstek en tevens de oudste vrouwenabdij van deze orde in de Nederlanden. Ze is in de loop der eeuwen uitgegroeid tot één van de grootste gebouwencomplexen in Limburg. Nu nog bestaande bebouwen zijn; poortgebouw, neerhof met woonhuizen, stallingen en de enorme tiendeschuur, de oude abdijmolen, infirmerie, brouwerij, de kloostergebouwen, het nieuw abdisverblijf en de Tuiltermolen die iets verderop ligt.

 

Van Veldeke molen

4. "van Veldeke-molen" te Kermt.

Dit is een voormalige waterradmolen op de Demer, gelegen in de buurt genoemd "Veldeke", eertijds afhankelijk van de abdij van Sint-Truiden. De molen bestaat reeds eeuwen, maar werd in 1917 verbouwd na een hevige brand. Ze heeft een grote historische waarde omdat ze herinnert aan Hendrik van Veldeke (ca.1182-1200), de eerste dichter die in de Dietse (Nederlandse) taal heeft geschreven.

l

5. Kapel van Wideux te Sint-Lambrechts-Herk.

m

6. Het kapelleke van Hilst.

Op 5 december 1798 omsingelde het Franse leger Hasselt en het boerenleger, dat de dag voordien de stad had ingenomen. Na hardnekkige weerstand vluchtte het boerenleger in de richting van Sint-Truiden, maar werd ter hoogte van Hilst afgeslacht. Dit was het einde van de Boerenkrijg; een opstand van de plattelandsbevolking tegen de Franse bezetters. Op de eerste zaterdag van december heeft ieder jaar, kort bij deze kapel, in een grote schuur een herdenkingsplechtigheid plaats.

n

Herdenking van de Boerenkrijg.

o

7. Kasteel van Mombeek

Dit neoclassicistisch herenhuis is door de Mombeekdreef met de Lukersteenweg verbonden. Het ligt op een voorheen omgracht domein met vijver. Het huidige gebouw, symmetrisch opgebouwd en wit bepleisterd, dateert uit de 19° eeuw.

p

8. Provinciehuis.

a

9. Grenslandhallen met Plopsa-Indoor.

b

10. De Japanse Tuin in winterrust.

c

11. Sluizen van het Albertkanaal te Godsheide.

d

12. Borggrave-vijvers.

Het geheel van de Borggravevijvers is een afgesloten en beschermd gebied, dat een beetje verder aansluit bij de vijvers van het Provinciaal Domain van Bokrijk. In feite vormen deze twee gebieden één groot vijvercomplex, bevleoid door de Kloosterbeek.

e

13. Gezinsboerderij.

Stedelijk domein Kiewit met de Kinderboerderij. Het domein is na de 2° W.O. eigendom geworden van de stad Hasselt. Uit de voorgeschiedenis onthouden wij dat het domein zich bevindt te midden van een gebied dat eeuwenlang twistappel was tussen Hasselt en Zonhoven.

 

g

14. Vliegveld AERO-Kiewit.

Kiewit is een naam die terug te vinden is in de internationale luchtvaartgeschiedenis. Het was in 1909 onder meer dat Blériot zijn beroemde vlucht over het Kanaal naar Dover maakte. Eveneens dat jaar werden de eerste schikkingen getroffen voor de aanleg van het vliegveld van Kiewit; de officiële opening volgde op 9 mei 1910. Dit is het oudste vliegveld van België. Tegenwoordig wordt het voornamelijk door zakenlui aangevlogen, ook luchtdopen zijn alle dagen mogelijk. De ingang van het vliegveld ligt in Hasselt, het veld zelf is Zonhovens grondgebied.

Paalsteen

15. Rustplek aan de Paalsteen.

De grenspaal of 'paalsteen' is een geklasseerd monument, dat op de plaats staat waar Hasselt, Zonhoven en Kuringen aan elkaar grenzen. (Paalsteenstraat)
Honderden jaren lang twistten Zonhoven en Hasselt over het bezit van de heide. Vooral in de tweede helft van de 17de eeuw woedde de strijd om deze lap arme grond in alle hevigheid.
Op 18 oktober 1666 werden, in het bijzijn van de magistraat van Hasselt en een afgevaardigde van de prins-bisschop Maximiliaan van Beieren, de grenzen tussen Zonhoven en Hasselt afgepaald en vastgelegd door middel van arduinen grensstenen. Slechts één van deze stenen staat nu nog altijd op zijn oorspronkelijke plaats.


We zijn bijna aan het einde van de tocht. We reden van de kanaalkom aan het centrum van Hasselt langs Kuringen, Kermt, Stevoort, Sint-Lambrechts-Herk, Rapertingen en Kiewit. Van hier volgen we de route tot we weer langs het kanaal de stad bereiken. Als afsluiter nog een tochtje over "de groene boulevard" rond het centrum van de stad.