ROUTES | GPS | LINKS | CONTACT |

gpsbiketracks.be

route informatie

 

 

 
    Van Veldekeroute.  Hasselt 
  
  
 
   Afstand: 37 km 
  
   Vrij vlakke, lusvormige fietstocht.

   Stijging: 120 hoogtemeters
  
   Niet bewegwijzerd

 


meteo

 


 

 

 
gpx

Profiel Profiel

 

Het vertrekpunt van deze fietstocht is de Kanaalkom van Hasselt, aan de kleine ring, de zogenaamde 'Groene Boulevard'. We rijden rechtsaf op de kleine ring - de Thonissenlaan.

De Groene Boulevard wordt gevormd door een reeks pleinen en brede lanen, die grotendeels het tracé van de vroegere stadsomwalling vormen en werd aangelegd tussen 1846 en 1855. Enkele honderden meters verder zien we aan de linkerkant een standbeeld.

Het standbeeld van Hendrik van Veldeke. Deze middeleeuwse dichter-minnestreel werd omstreeks 1128 geboren op het goed Veldeke, op de grens van Kermt met Spalbeek. Hij is de oudste bij naam gekende nederlandstalige dichter. Zijn belangrijkste werken zijn de berijmde levensbeschrijving van Sint-Servaas, bisschop van Maastricht, de 'Eneïde', een bewerking van het klassieke heldenepos 'Aeneïs' en zijn minneliederen. Dit standbeeld werd ingehuldigd in 1928.

R - Manteliusstraat,

RD - Vrijwilligersplein,

RD - Rozenstraat,

L - Lazarijstraat en onmiddellijk

R - Palmstraat,

L - Plantenstraat,

R - Oude Kuringerbaan,

RD - Door de fietstunnel rijden onder de Grote Singel. Na de tunnel links nemen en op het fietspad de bocht naar rechts volgen. Voorbij het tankstation fietsen en dan links.

L - Crutzenstraat, door de spoorwegtunnel.

Reeds in de vroege middeleuwen was Kuringen een belangrijke gemeente; tijdens de 9de eeuw werd er munt geslagen. Na de verwoesting van de burcht in Borgloon (de voormalige hoofdplaats) in 1232 kwamen de graven van Loon zich in Kuringen vestigen vanwege de centrale ligging in het graafschap tussen de stad Hasselt en de in 1182 opgerichte abdij Herkenrode. In 1240 schonk graaf Arnold IV het vrijheidscharter aan Kuringen.

R - Jaarmarkstraat. Kuringen centrum

R - Joris van Oostenrijkstraat - Voorbij café Het Dorp.

R - Diepstraat

R - Prinsenhofweg en links op de het pad door de ingangspoort.

Het Prinsenhof, achter de kerk, heeft een lange en merkwaardige geschiedenis. De oudste gegevens gaan terug tot de tweede helft van de 13de eeuw. Of de Loonse grafelijke familie hier permanent verbleef is niet duidelijk.

L - tot aan de Diepstraat.

L - Diepstraat

RD - Grote Baan oversteken - Billkstraat - Kuringertsraat aan de verkeerslichten oversteken.

RD - Schampbergstraat

L - Veldstraat - over spoorweg

R - Schimpenstraat - onder autosnelweg - 2de straat

L - Hoogveld (watertoren) tot aan de kapel

L - Mettestraat

R - Runksterkiezel

RD - Runkstersteenweg oversteken, Wanbeekstraat

R - Oude Maasstraat

R - Moersstraat

R - Grote Roost (de grote kapel van Wideux staat links in het bosje)

De Kapel van Wideux, op de Grote Roost, is een grote bakstenen Mariakapel. In de grafkelder zijn acht leden van de familie Wideux begraven. Het kasteel van Wideux ligt aan de overzijde van de baan, grenzend aan de Herkvallei.

R - Kleine Roost

L - Hasselste Dreef

R - Kannaertsstraat

L - Stevoortse Kiezel. Voorzichtig ! In de volgende bocht fietsen we links

L - Dreef van het Sterrebos

L - Hofbeemdenstraat

R - Hasseltse Dreef

Kasteel van Stevoort (Mariaburcht). Even terugkeren naar de 14de eeuw met de heerlijkheid Stevoort, afhankelijk van de graaf van Loon, met Arnold Van Steynvoorde als oudst gekende eigenaar.Eén van de laatste kasteelbewoners, Charles Palmares, bouwde als amateur omstreeks 1880 een auto, een tonzwaar voertuig, dat hoogstens 10 km per uur kon halen.

Aan het gemeentehuis rijden we links naar de kerk, en rijden over de Herk naar: het Maartenplein.

L - Sint-Maartenplein. Gerestaureerde molen op de Herk.

RD - Oppenstraat (richting Wijer)

L - Kozenstraat

R - Nitsemstraat

R - Egellstraat

L - Oppenstraat

R - Jannestraat

L - Oude Molenstraat

L - Kolmenstraat

R - Herkkantstraat. Elsartmolen, Waterradmolen op de Herk.

L - Herkkantstraat. Hoeve 't Molenhuys op n°66.

R - Wijerstraat

RD - Diestersteenweg oversteken aan de verkeerslichten. Spalbeekstraat

R - Molenstraat

L - Rootstraat - sporrweg en Spalbeekstraat oversteken.

RD - Rootstraat

L - Lummense Kiezel

De Van Veldekemolen. Voormalige waterradmolen op de Demer, gelegen in de buurt genoemd "Veldeke" eertijds afhankelijk van de abdij van Sint-Truiden. De molen bestaat reeds eeuwen en heeft een grote historische waarde omdat ze herinnert aan Hendrik Van Veldeke (ca.1128-1200), de eerste dichter in de Dietse (Nederlandse) taal heeft geschreven. Op de voorgevel werd een gedenksteen aangebracht met de volgende tekst: "Aa,n Hendrik Van Veldeke, Vader der Nederlandsche dichters, geboren te Veldeke, XIIe eeuw" oct. 1928.

RD - Lummense Kiezel

R - Zolderstraat/Grensstraat. Brug over de autosnelweg.

R - Waterlozestraat

L - Beuzestraat

R - Schellestraat. Kanaalstraat oversteken.

RD - Berkerwinningstraat. We komen aan het Albertkanaal.

R - 300 meter voorbij de brug volgen we het jaagpad over ongeveer 4 kilometer richting Stadscentrum. Indien de afsluiting aan het Bloso watersportcentrum gesloten is rijden we even om en vervolgen dan het jaagpad tot het einde.

L - Slachthuiskaai

RD - Slachthuiskaai. We komen weer bij onze startplaats aan de Kanaalkom en aan het einde van de Van Veldekeroute.