Download hier gratis fietsroutes voor uw Garmin GPS !

Fietsroutes- Links - Contact

 

Fietsen tussen Heide en Jeneverbes. Maas en Kempenland.

 

Deze fietsroute leidt U door de mooiste heidegebieden in de gemeenten As, Genk, Maasmechelen, Opglabbeek en Zutendaal. Op verschillende plaatsen kan U nog de zeer zeldzame jeneverbesstruiken zien. De Jeneverbes is een wettelijk beschermde plantensoort. De struikvormige boom kwam vroeger veel meer op de open zandgronden voor. De Jeneverbes heeft schijnbessen (in feite zijn het kleine dennekegeltjes) die twee jaar nodig hebben om te rijpen. Het eerste jaar zijn ze groen en het volgende jaar blauw. Jenever dankt zijn naam aan het gebruik van de bessen bij het stoken van deze geestrijke drank.

De totale lengte van de bewegwijzerde route bedraagt 78 kilometer. Inkortingen zijn mogelijk.

Download gpx file voor GPS

 

Deze lusvormige route kan overal aangevat worden. Aangewezen zijn:

 • Omgeving kerk Opglabbeek.
 • Oud station te As.
 • Recreatiedomein Kattevennen Genk.
 • Omgeving kerk Zutendaal. (Onze keuze van deze registratie).

We volgen de blauwe borden van het Limburgs Fietsroutenetwerk.

 • Vertrek op het Vijverplein te Zutendaal.
 • 64 Vanaf knooppunt 64 kijk je over de vallei van de Broekerbeek uit naar de Hesselsberg met op de zuidflank jeneverbesstruiken.
 • 532
 • 62 Bessemer.
 • 63 Langs de Neerharenheide dalen we af naar de vallei van de Zypbeek.
 • 61 Opgrimbie.
 • 60 Naar de Mechelse Heide en het Mechels Bos.
 • 551
 • 565
 • 41 Het stationsgebouw van As dateert van 1878 en is tevens het oudste station in België. Het station te "Asch" werd gerestaureerd in de stijl van de jaren '30.
 • Inkorting 1. Vervolg hier richting nummer 565-535-30-29-534-64 voor een totaalafstand van 41 km.
 • 501
 • 42 Driepaalhoeve.
 • 38 Dorne.
 • Inkorting 2. Vervolg hier richting nummer 59-527-70-529-39-40-41-565-535-30-29-534-251-64 voor een totaalafstand van 65km.
 • 37 Opoeteren.
 • 35 Gruitrodebos. Kapel van O.-L.-Vr. van rust.
 • 262
 • 526
 • 34 Ophovenerheide.
 • 33 Donderslagse Heide.
 • 70 Opglabbeek.
 • 529
 • 39 Het Heiderbos is een natuurreservaat met jeneverbessen. Het ligt 80 m boven de zeespiegel en maakt deel uit van het Plateau der Hoge Kempen.
 • 40 As.
 • 41 De koffie staat weer klaar is 't stationnetje van As.
 • 565
 • 535
 • 30 Domein Kattevennen met het Europlanetarium.
 • 29 Terboekt.
 • 534
 • 251
 • 64 Zutendaal.
 • Parking Vijverplein.

 

 

 

 

Volksterrenwacht in de Kattevennen.

 

jeneverbes

De Jeneverbes. Juniperus communis. Daar de bessen 2 tot 3 jaar nodig hebben om te rijpen, zijn er gelijktijdig groene en blauwe bessen aan de struik.